Butiga - BESPLATNI MALI OGLASI – zajedničko izdanje “Novog lista” Rijeka i “Glasa Istre” Pula – Butiga je popularan oglasnik za Primorsko goransku i Istarsku županiju. Butiga je oglasnik koji se svakog tjedna tiska u nakladi od petnaest i više tisuća primjeraka, po čemu je najtiražniji regionalni mali oglasnik u Hrvatskoj.
Butiga oglasi su uglavnom za područje Istre, primorska mjesta, a također i šire. Iz tjedna u tjedan donosi desetak tisuća malih oglasa, a ima više od 600 poslovnih partnera. Natraženije kategorije su automobili oglasi, posao oglasi, nekretnine, burza rada Rijeka, ponude smještaja …
Butiga Oglasnik nije on-line ali oglas možete poslati na:

e-mail: butiga-malioglasi@novilist.hr  ili  butiga@glasistre.hr
ili telefonom: 060/555-991  ;  060/525-251
poziv sa fiksnog: 2,79+PDV , poziv sa mobitela: 3,82+PDV (kn/min)

www.butiga.eu  (novi website je u izradi)


Oglasi predani do ponedjeljka u 16 sati biti će objavljeni u srijedu.  Evo još nekih podataka o Butiga oglasima kao i tome kako predati mali oglas i objaviti besplatno na ovom oglasniku.
Butiga Rijeka – MARKETING TJEDNA REVIJA PRIMORSKO-GORANSKE I ISTARSKE ŽUPANIJE
BUTIGA NOVI LISTBUTIGA GLAS ISTRE
PREDAJA BESPLATNIH MALIH OGLASA:
  • TELEFONOM :  060/555-991
  • poziv sa fiksnog: 2,79+PDV (kn/min); 
  • poziv sa moba 3,82+PDV (kn/min); 
  • MAIL :  butiga-malioglasi@novilist.hr
PREDAJA BESPLATNIH MALIH OGLASA:
  • TELEFONOM :  060/525-251
  • poziv sa fiksnog: 2,79+PDV (kn/min); 
  • poziv sa moba 3,82+PDV (kn/min); 
  • MAIL :  butiga@glasistre.hr
EKONOMSKA PROPAGANDA – PLAĆENI OGLASI:
TEL: 051/650-079
FAX: 051/650-251
EKONOMSKA PROPAGANDA – PLAĆENI OGLASI:
TEL: 052/591-538
FAX: 052/591-544
Oglas za FOTO IZLOG možete predati na način
Da fotografiju i tekst oglasa pošaljete na

Fotografiju možete poslati u formatu
tif  ili  jpg.
Text oglasa može biti od 10 do 15 riječi, s
Brojem za kontakt (najvisše dva telefonska broja).


PRETPLATA NA TISKANO IZDANJE BUTIGE(RIJEKA - Novi list)
A – mjesečna – 32 kn
B – tromjesečna – 95 kn
– polugodišnja – 186 kn
D – godišnja – 347 kn
(za inozemstvo dvostruko)
navesti: ime i prezime, adresu, OIB, telefon.
uplate na:

 ŽIRO RAČUN 2402006 - 1100110121 
  (Erste & Steiermarkische bank d.d.  - molimo da na općim uplatnicama upišete šifru 353)
 DEVIZNI RAČUN 7001-3341941, SWIFT ESBCHR 22, Erste & Steiermarkische bank d.d.
Adresa pretplate i kopije uplate slati na: 
BUTIGA, Novi list, Zvonimirova 20a, 51000 Rijeka
ili na fax.: 051/672-254
Sve informacije na tel. 051/650-043


PRETPLATA NA TISKANO IZDANJE BUTIGE: (GLAS ISTRE)
A – mjesečna 32 kn
B – tromjesečna – 95 kn
– polugodišnja – 186 kn
D – godišnja – 347 kn
(za inozemstvo dvostruko)
navesti: ime i prezime, adresu, telefon.
uplate na:

ŽIRO RAČUN 2360000-1102157321
 (Zagrebačka banka d.d. – šifra 353 na općim uplatnicama)
DEVIZNI RAČUN – IBAN: HR 5523600001102157321, SWIFT CODE – ZABA HR 2X1
Adresa pretplate i kopije uplate slati na:
Butiga, Glas Istre, Riva 10, 52100 Pula
ili na fax.: 052/501-949
Sve informacije na tel: 052/300-639

Translate